Vilkår

Hos Secure…

lægger vi vægt på, at honoraret for at benytte os som rådgiver er transparent. Når du benytter Secure som din rådgiver, kan du vælge at betale enten en procentdel af den kapital, du har under forvaltning eller en procentdel af det afkast, vi opnår af dine investeringer. Du kan også vælge et honorar, der kombinerer ovennævnte. Sidstnævnte er den model langt hovedparten af vores kunder benytter.

Når du indleder…

samarbejde med Secure, vil du modtage en rapportering hver måned med en status på porteføljens udvikling. du vil desuden være i dialog med din personlige rådgiver efter behov.

For at benytte…

Secure som din rådgiver skal du råde over en investerbar formue af en vis størrelse, således at vi på kundens vegne kan sikre en tilstrækkelig spredning af porteføljen.