Tidligere og nuværende alternative investeringer

Private equity

Private equity har over tid givet bedre afkast med en anderledes risiko end de fleste andre aktivklasser. Aktivklassen er således et attraktivt supplement til en traditionel portefølje(aktier og obligationer), da den er med til at sprede risikoen yderligere og skabe rammerne for et bedre risikojusteret afkast for den samlede portefølje.

Dette er et velkendt faktum blandt professionelle investorer såsom pensionskasser, banker og fonde, som ofte har 5-10% af deres midler investeret i aktivklassen. Hos Secure ønsker vi at kunne tilbyde denne aktivklasse til vores investorer som et supplement til den traditionelle portefølje.

Private Equity II – ÅBEN FOR INDTRÆDELSE

Secure ASF – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure ART A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure Nordic Secondary A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure GSF A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure SPE A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE


Ejendomme

Da mange private investorer oplever store problemer med at investere i ejendomme, har vi hos Secure oprettet en række ejendomsfonde med optimal spredning.

Samtidig vil der for investorerne ikke være nogle forpligtelser forbundet med den løbende drift, og ydermere vil ombygninger og vedligeholdelse blive varetaget af Secure og vores samarbejdspartnere.

Secure DK1 A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure DK2 A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Secure DK3 A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE


Direct Lending

Direct Lending er i store træk private der låner penge ud til virksomheder, og er karakteriseret ved at være en investering, der giver højere afkast end traditionelle obligationer, idet renten på lånene typisk er højere end på almindelige banklån.

For investor ligger investeringshorisonten fast, da strategien er en ”køb og hold til udløb” strategi.

Direct Lending 1 A/S – LUKKET FOR INDTRÆDELSE

Henriksholm – REALISERET