Secures rolle

Secures rolle og struktur

Secure Fondsmæglerselskab formidler alternative investeringer fra Alternative Equity Partners med det formål at opnå en optimal porteføljesammensætning.

• Opsøge investeringsmuligheder
• Vurdering af det enkelte projekt
• Dialog med eksterne eksperter i forbindelse med vurdering af projekt
• Arrangere de bedste betingelser for vores kunder

I praksis etablerer investorerne ofte et selskab, hvor den fornødne kapital indbetales. Herefter sammensættes en bestyrelse med de fornødne kvaliteter og kompetencer til at drive selskabet.

Med strukturen på plads rådgiver Secure ledelsen i selskabet med henblik på at skaffe den fornødne finansiering fra banker, finansieringsinstitutter o.lign.

På alternative investeringer vil Secures honorering afvige fra den normale struktur afhængig af det enkelte projekts art. Dette oplyses dog altid i projektbeskrivelsen, og består typisk af et formidlingsfee suppleret med et succesfee.