Secures rolle

Secure Fondsmæglerselskab A/S formidler…

alternative investeringer fra Alternative Equity Partners med det formål at opnå en optimal porteføljesammensætning. Således er vores rolle defineret af diverse områder, hvor disse er de vigtigste i vores optik:

  • Opsøge investeringsmuligheder for optimal porteføljesammensætning
  • Vurdering af det enkelte projekt med risiko, forventede afkast mm.
  • Dialog med eksterne eksperter i forbindelse med vurdering af projekt for bedste ekspert- og investeringsrådgivning
  • Arrangere de bedste betingelser for vores kunder i forhold til investering mm.

I praksis…

etablerer investorerne ofte et selskab, hvor den fornødne kapital indbetales. Herefter sammensættes en bestyrelse med de fornødne kvaliteter og kompetencer til at drive selskabet. Dette er med til at sikre flere små selskaber med en selvstændig bestyrelse for at undgå interessekonflikter og for at skabe en harmonisk bestyrelse som prioriterer at udvikle selskabet og har selskabet i deres bedste interesser.

Med strukturen…

på plads rådgiver Secure ledelsen i selskabet med henblik på at skaffe den fornødne finansiering fra banker, finansieringsinstitutter og lignende. Her kan vores kompetencer og viden for alvor komme til udtryk, hvor vi har været med til at hjælpe flere selskaber med at vokse økonomisk i vores rådgiverrolle.

På alternative investeringer…

vil Secures honorering afvige fra den normale struktur afhængig af det enkelte projekts art. Dette oplyses dog altid i projektbeskrivelsen, og består typisk af et formidlingsfee suppleret med et succesfee.

For yderligere information kan vi altid kontaktes per telefon eller e-mail.