Secure Globale Aktier

HVORFOR SECURE GLOBALE AKTIER

Strategi:

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder. Secure Globale Aktier forfølger en aktiv strategi, der baserer sig på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og fornuftigt vækstpotentiale.

Udvælgelse af virksomheder:

Det der i vores optik adskiller den gode virksomhed fra den fremragende virksomhed, er evnen til at geninvestere de frie pengestrømme til et attraktivt afkast. Vi søger at investere i virksomheder, der både har en stærk forretningsmodel og markedsposition og som samtidig drives af et exceptionelt ledelsesteam, der besidder passion og integritet, er medejere og har den langsigtede linse på, når der tages investeringsbeslutninger. Vi sigter mod at have en veldiversificeret portefølje af ca. 30 selskaber, der lever op til disse kriterier og derigennem sikre, at vi har de bedste forudsætninger for at skabe langsigtet værdi for vores kunder.

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier kan købes via fondskoden: DK0060571529.

Seneste rapporteringer

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Market Power her

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Kontakt