Samarbejdspartnere

Markedsscreening ved valg af samarbejdspartnere

Når vi udvælger enkeltaktier, sker det ved en screening af markederne med særligt fokus på de selskaber, vi har stor tillid til på lang sigt, sammenholdt med markeds­analyser.
Når vi udvælger samarbejdspartnere, sker det nogenlunde efter samme model. Her benytter vi professionelle ratingvirksomheder og analysehuse, hvor samarbejdspartnerne udvælges efter særlige screeningskriterier, som Secure lægger meget vægt på. Det er kriterier som:

• Afkasthistorik efter omkostninger
• Risiko
• Managers erfaring og historik
• Managers investering af egne midler

Her lægges der særlig vægt på, at manageren har vist et historisk flot risikojusteret afkast over minimum en treårig periode – enten i den nuværende fond eller hos en anden tidligere fond. Det er essentielt, at manageren har investeret en del af sin egen formue i fonden.

Samtidig er det vigtigt, at managerens aflønning afhænger af de resultater, der skabes. Reelt betyder det, at de dygtige managere overlever, mens de managere, der klarer det skidt stille og roligt forgår.
Denne form for aflønning er specielt udbredt blandt hedgefonde, men er noget sjældnere blandt investeringsforeninger.