Samarbejdspartnere

Når vi…

udvælger enkeltaktier, sker det ved en screening af markederne med særligt fokus på de selskaber, vi har stor tillid til på lang sigt, sammenholdt med markeds­analyser, hvor vi har stor erfaring med at udarbejde prognoser og evaluere aktiernes nuværende og fremtidige værdi. Enkeltaktier kan være svært at gennemskue på egen hånd, men hos Secure har vi professionelle kompetente medarbejdere, som kan strikke en helhedsvurdering af enkeltaktiens potentiale sammen.

Når vi udvælger samarbejdspartnere, sker det nogenlunde efter samme model. Her benytter vi professionelle ratingvirksomheder og analysehuse, hvor samarbejdspartnerne udvælges efter særlige screeningskriterier, som Secure lægger meget vægt på. Det er kriterier som:

• Afkasthistorik efter omkostninger i flere perioder
• Risiko af alle investeringer/projekter
• Managers erfaring og historik i nuværende og tidligere stillinger
• Managers investering af egne midler og formidling

Her lægges…

der særlig vægt på, at manageren har vist et historisk flot risikojusteret afkast over minimum en treårig periode – enten i den nuværende fond eller hos en anden tidligere fond. Det er essentielt, at manageren har investeret en del af sin egen formue i fonden, da dette skaber en bedre tryghed og giver et bedre signal udadtil – for os og for vores kunder. Vi stræber nemlig efter at kunne skabe en transparens og gennemsigtighed, som markedet ikke har set før. Dette er vores kerne DNA i Secure.

Samtidig er det vigtigt, at managerens aflønning afhænger af de resultater, der skabes. Reelt betyder det, at de dygtige managere overlever, mens de managere, der klarer det skidt stille og roligt forgår, hvilket er med til at sikre kvaliteten af de samarbejdspartnere, som Secure Capital Fondsmæglerselskab vælger at samarbejde med over en længere periode eller permanent.

Denne form for aflønning er specielt udbredt blandt hedgefonde, men er noget sjældnere blandt investeringsforeninger, hvilket vi ved af erfaring.