I henhold til bekendtgørelse nr. 1240 skal vurderinger modtaget fra 1. Januar 2012 og fremefter, offentliggøres på den pågældende virksomheds hjemmeside.

Redegørelse fra Finanstilsynet vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart vi modtager vurderingen.

Secure Fondsmæglerselskab har ikke modtaget nogle anmærkninger fra Finanstilsynet.