ALTERNATIVE INVESTERINGER

Om alternative investeringer

Begrebet alternative investeringer er en fællesbetegnelse for de investeringer, der ikke falder ind under børsnoterede aktiver. I Secure Fondsmæglerselskab har vi bl.a. specialiseret os inden for private equity, ejendomme, byggefinansiering, ansvarlige investeringer og grøn energi. Dog begrænser vi os ikke, hvorfor vi styres af sund fornuft og godt købmandskab, når vi overvejer potentielle alternativer.

Afkast: Ved anvendelse af det alternative investeringsunivers har vi sammen med vores kunder opbygget robuste porteføljer, hvor formuen er spredt på flere aktivklasser end de traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer. Baseret på den anbefalede allokering indenfor alternative investeringer har vores kunder over en 10-årig periode ikke blot sænket deres risiko, men også modtaget et gennemsnitligt afkast fra deres alternativer på 10,34% p.a. efter omkostninger.

Fordele ved alternative investeringer

Diversifikation: Grundet vores formuebevarende investeringstilgang udgør alternative investeringer fundamentale byggesten i vores arbejde. Udover udsigten til gode afkast giver alternativer en langt bedre diversifikation. Denne tankegang bunder i, at alternative investeringer har en anden korrelation end fx aktier, såvel som mellem hinanden, hvilket samlet set beskytter den totale formue mod større dyk.

Risiko/afkast forhold: Ultimativt kan det siges, at en godt diversificeret portefølje sænker porteføljens risiko – uden at gå på kompromis med afkastpotentialet.

Secures rolle

Optimal porteføljesammensætning: Secure Fondsmæglerselskab formidler bl.a. alternative investeringer fra Alternative Equity Partners med det formål, at vores kunder opnår en optimal porteføljesammensætning. Således er vores væsentligste roller at:

 • Identificere de bedste investeringsmuligheder for vores kunder
 • Vurdere enkelte projekters risiko, forventede afkast mm.
 • Have dialog med eksterne eksperter i forbindelse med vurdering af projekt for bedste ekspert- og investeringsrådgivning
 • Arrangere de bedste betingelser for vores kunder i forhold til investering mm.
 • Holde kundens overblik og formidle vores viden let og tilgængeligt

 • Ejendomme

  Siden 2010 har vi etableret ejendomsfonde med investeringer i velbeliggende boligudlejningsejendomme til en samlet værdi af 1,5 mia. DKK. I hvert eneste projekt skaber vores erfarne managere merværdi gennem nødvendige istandsættelser og effektivisering af administration. I stedet for kun at have fokus på København, koncentrerer vi os også om andre vækstområder i Danmark – og dermed sprede investeringerne.

 • Private Equity

  Private Equity er investeringer i unoterede selskaber, der over en 20-årig tidshorisont har leveret et mérafkast på 6,3% p.a. sammenlignet med aktiemarkedet. Dertil er vores Private Equity fonde spredt på tværs af underliggende fonde, geografier og sektorer, hvorfor de kan sammenlignes med investeringer i globalt diversificerede aktieporteføljer.

 • Byggefinansiering

  Siden finanskrisen er det er blevet vanskeligere for ejendomsudviklere at opnå lån via danske pengeinstitutter. I Secure har vi udfyldt denne mulighed i markedet, og ydet over 1 mia. DKK i byggefinansieringer til en bred vifte af projekter. Ved at have fuld sikkerhed i ejendom og byggetilladelse, og en sikret fast rente, er byggefinansiering et robust alternativ til obligationsmarkedet

 • Grøn energi

  Grøn Energi er en eftertragtet byggesten jævnfør vores investeringsfilosofi, da sol og vind ikke korrelerer med andre aktivklasser, og derved virker risikonedsættende. Ydermere har aktivklassen et solidt afkastpotentiale. Derfor afsøger vi markedet for gode projekter som lever op til vores krav, og har god sammenhæng mellem pris og kvalitet.

 • Ansvarlige investeringer

  En hel del af vores investorer efterspørger investeringsmuligheder, der udover et godt afkast bidrager til et højere formål. Derfor indgik vi ultimo 2018 et unikt samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) i forbindelse med deres SDG fond. Formålet med fonden er bl.a. at fremme FN’s verdensmål – uden at gå på kompromis med et godt afkast til investorerne. Vi er overbeviste om, at fremtiden vil bringe endnu flere muligheder som denne, hvor ansvarlig og lønsom forretningsdrift kan gå hånd i hånd.

 • Potentielle alternativer

  Som en del af vores fire værdier/principper forsøger vi altid at være visionære, og stille spørgsmålstegn ved status quo inden for kapitalforvaltning. Derfor har vi løbende fokus på at afsøge nye og interessante muligheder i markedet. Med andre ord begrænser vi os ikke til vores nuværende investeringsunivers, når vi vurderer projekter, men styres i stedet af godt købmandskab – til gavn for vores kunder.