Alternative investeringer

Når der tales om investeringer og formueforvaltning, tænker de fleste mennesker på børsnoterede aktier og obligationer. Der er dog også andre muligheder, nemlig alternative investeringer. På trods af sit lidt oversete eksistensgrundlag, har alternative investeringer længe udgjort en vigtig og stigende andel af porteføljen hos mange af de største professionelle investorer og formueforvaltere – også hos os i Secure Capital.

Begrebet alternative investeringer er typisk en fællesbetegnelse for de investeringer, der ikke falder ind under traditionelle børsnoterede aktiver såsom aktier og obligationer.

Eksempler på alternative investeringer er unoterede aktier (private equity og venture), ejendomme, hedgefonde, unoterede lån/gæld, vind/sol, landbrug og infrastruktur mm. Disse alternative investeringer kan alle sammen bidrage til at sprede risikoen i din portefølje af investeringer.

Secure vedvarende energi
Secure ejendomme

Secure Byggefinansiering
Secure Fund of Private Equity Funds

Forskellige typer af alternative investeringer

Der findes forskellige typer af alternative investeringer. Her har vi valgt at opdele dem i tre hovedkategorier:

  • Aktierelaterede alternative investeringer: omfatter privat equity, som er en fælles betegnelse for unoterede aktier i almindelige selskaber.
  • De kreditrelaterede alternative investeringer: omfatter kreditinvesteringer forskellige steder i kapitalstrukturen. Det kan være både sikre investeringer og de med en højere risiko. Blandt andet derfor er det vigtigt med ekspertviden på området, for at foretage de sunde alternative investeringer. Kreditrelaterede alternative investeringer kan f.eks. være byggefinansiering eller direkte lån til virksomheder (direct lending).
  • Alternative investeringer i form af ejendomme: omfatter både danske og udenlandske ejendomme.
    Lad de alternative investeringer supplere aktier og obligationer

Alternative investeringer har selvsagt en anderledes risikoprofil end de traditionelle investeringsmuligheder. Derfor er afkastet nødvendigvis også anderledes, og det udvikler sig ikke nødvendigvis i takt med afkastet fra de traditionelle aktier og obligationer.

Man siger normalt at alternative investeringer er kendetegnet ved at være mindre likvide end børsnoterede aktier og obligationer, idet der typisk ikke er et organiseret marked for sådanne investeringer. Dette bevirker også, at vurderingen af risiko og afkast i alternative investeringer kræver egen specialviden. Er denne specialviden til stede, og investerer man sundt og professionelt i alternative investeringer, kan de dog være nøglen til en stærk og stabil portefølje.

Historisk set har alternative investeringer givet et fornuftigt afkast, og i et lavrentemiljø, hvor renten på mange obligationer er meget lav eller endda negativ, kan alternative investeringer give et højere forventet afkast end obligationer. Det sker, fordi alternative investeringer arbejder med en kompensation for, at de kan være sværere og mere tidskrævende at købe og sælge end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer. Derudover er der oftest en likviditetspræmie, som sikrer et højere afkast, da man binder sin kapital i længere tid end ved børsnoterede aktiver.

Secure Hedge
Secure Technology Growth Equity

Kontakt Secure Capital

Er du interesseret i et møde omkring dine alternative investeringer, så kontakt Secure Capital på telefon 46980000 eller på e-mail info@securecapital.dk. Læs også mere på aequity.dk