Obligationer

Balanceret og sund obligationsportefølje

Hos Secure ser vi obligationer som et effektivt aktiv og vi driver vores obligationsinvesteringer af godt købmandskab og sund fornuft. Vi anser obligationerne som en nødvendig stabilisator i en portefølje, der har fokus på at være formuebevarende.

Hos Secure har vi mulighed for at anvende hele spektret indenfor obligationstyperne, dvs. statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer.

Statsobligationer er historisk modkorrelerede til aktier og kan derfor være attraktive i en balanceret portefølje.

Realkreditobligation anvendes, da de historisk set har en højere præmie end statsobligationer, og er en god måde at opnå varighed på.

Virksomhedsobligationer er ikke på samme måde som de førnævnte diversificerende i forhold til aktier. Derfor køber vi hos Secure også kun virksomhedsobligationer af højere kvalitet.

Alle obligationsklasser bliver løbende vurderet af vores analytikere, og andelen af de forskellige obligationstyper ændres løbende. Pt. ligger vi primært med virksomhedsobligationer af høj kvalitet og begrænset varighed.

Secure Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning til investeringsforeningen Secure Globale Obligationer. Du kan læse mere om denne afdeling her.

Akkumuleret afkast for Secures obligationsportefølje

Obligationer secure
Månedlige afkast for obligationerne i Secure

ÅRJANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECHELÅR
2019-0,08%1,09%1,01%
20180,72%-0,42%-0,13%0,78%-0,78%-0,38%0,25% -1,19%-0,27%0,27%-0,15%-2,49%-2,81%
20170,63%1,65%0,84%0,52%0,40%0.17%-0.01%0.97%0,51%0,63%0,44%0,77%-7,79%
2016-0,03%0,12%1,81%1,16%
0,53%1,15%1,04%1,40%0,55%0,94%-0,46% 1,05%9,63%
20151,61%1,48%0,01%0,22%0,16%-1,61%1,14%-0,60%-1,08%1,57%1,04%-0,67%3,26%
20140,65%1,11%1,06%0,70%0,74%-0,02%0,88%0,80%1,09% 1,09%0,42%-1,04%5,37%
20130,19%0,77%0,74%1,61%0,74%-1,01%0,84%0,31%0,58%1,18%0,48%0,55%7,19%
20122,51%0,47% 0,37%0,33%0,44%0,07%1,37%1,56%1,08%2,19%1,05%0,79% 12,91%
20110,36%0,41%-0,03%0,92%0,58% -0,91%0,95%0,43% 0,03%0,88%-0,36%2,27%5,64%
20101,26%1,35%1,45%0,84%0,58%0,57%1,49%1,46%0,73%-0,09% -1,62%0,41%8,72%
20090,63%1,62%0,97%0,76%0,69%1,12%1,21%1,10%0,58%-0,37%1,23%0,58%10,57%
20082,09%0,00%0,65%1,30%4,09%