OBLIGATIONER

Hvad er obligationer

Udstedelse af lån:

Obligationer kan oversættes til lån der fx udstedes til staten, realkreditinstitutter eller en virksomhed. Den store interesse for obligationer opstår som følge af den lave risikovurdering ift. at miste penge på investeringen. Der kan være tale om statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Hos Secure Capital køber vi kun virksomhedsobligationer af højere kvalitet.

Secures tilgang

Nødvendig stabilisator:

Hos Secure Capital ser vi obligationer som et effektivt aktiv og vi driver vores obligationsinvesteringer af godt købmandskab og sund fornuft. Vi anser obligationerne som en nødvendig stabilisator i en portefølje, der har fokus på at være formuebevarende.

Løbende optimering:

Alle obligationsklasser bliver løbende vurderet af vores analytikere, og andelen af de forskellige obligationstyper ændres løbende. Pt. ligger vi primært med virksomhedsobligationer af høj kvalitet og begrænset varighed.

Akkumuleret afkast for Secures obligationsportefølje

Månedlige afkast for obligationerne i Secure

År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Helår
2021 0,67% 0,81% 0,12% 1,62%
2020 1,55% -1,65% -11,17% -0,98% 2,14% 1,32% 0,84% 0,78% -0,46% -0,66% 2,57% 0,78% -5,56%
2019 -0,08% 1,09% 3,04% 1,80% 0,27% 1,48% 1,19% -1,11% 0,49% 1,27% 1,74% 1,88% 8,93%
2018 0,72% -0,42% -0,13% 0,78% -0,78% -0,38% 0,25% -1,19% -0,27% 0,27% -0,15% -2,49% -2,81%
2017 0,63% 1,65% 0,84% 0,52% 0,40% 0,17% -0,01% 0,97% 0,51% 0,63% 0,44% 0,77% 7,79%
2016 -0,03% 0,12% 1,81% 1,16% 0,53% 1,15% 1,04% 1,40% 0,55% 0,94% -0,46% 1,05% 9,63%
2015 1,61% 1,48% 0,01% 0,22% 0,16% -1,61% 1,14% -0,60% -1,08% 1,57% 1,04% -0,67% 3,26%
2014 0,65% 1,11% 1,06% 0,70% 0,74% -0,02% 0,88% 0,80% 1,09% 1,09% 0,42% -1,04% 5,37%
2013 0,19% 0,77% 0,74% 1,61% 0,74% -1,01% 0,84% 0,31% 0,58% 1,18% 0,48% 0,55% 7,19%
2012 2,51% 0,47% 0,37% 0,33% 0,44% 0,07% 1,37% 1,56% 1,08% 2,19% 1,05% 0,79% 12,91%
2011 0,36% 0,41% -0,03% 0,92% 0,58% -0,91% 0,95% 0,43% 0,03% 0,88% -0,36% 2,27% 5,64%
2010 1,26% 1,35% 1,45% 0,84% 0,58% 0,57% 1,49% 1,46% 0,73% -0,09% -1,62% 0,41% 8,72%
2009 0,63% 1,62% 0,97% 0,76% 0,69% 1,12% 1,21% 1,10% 0,58% -0,37% 1,23% 0,58% 10,57%
2008 2,09% 0,00% 0,65% 1,30% 4,09%