Obligationer

Hvad er obligationer?

Obligationer kan oversættes til lån der fx udstedes til staten, realkreditinstitutter eller en virksomhed. Når du køber obligationer, låner du altså dine penge ud, som du har valgt at investere. Den store interesse for obligationer opstår som følge af den lave risikovurdering ift. at miste penge på investeringen.

Statsobligationer er historisk modkorrelerede til aktier og kan derfor være attraktive i en balanceret portefølje. Realkreditobligationer anvendes, da de historisk set har en højere præmie end statsobligationer og er en god måde at opnå varighed på. Virksomhedsobligationer er dog ikke på samme måde som de førnævnte diversificerende i forhold til aktier. Derfor køber vi hos Secure Capital kun virksomhedsobligationer af højere kvalitet.

Korte obligationer har en restløbetid på op til 3 år samt en høj stabilitet på kurserne. Den danske nationalbanks pengepolitik har en direkte indflydelse på kursdannelsen på de korte danske obligationer.

Mellemlange obligationer har en restløbetid mellem 3-7 år. Udsvinget på kurserne er større end på korte obligationer men dog mindre end på lange obligationer. Kursdannelsen er afhængig af både nationalbankens pengepolitik samt de faktorer, der influerer de lange obligationer.

Lange obligationer har en restløbetid på mere end 7 år og kurserne kan være ret ustabile. Kursdannelsen afhænger af eksterne faktorer såsom udvikling i inflation og vækst mm., der igen påvirkes af bl.a. statsgæld, valuta, nationalbankens pengepolitik osv.

Sund og balanceret obligationsportefølje

Hos Secure Capital ser vi obligationer som et effektivt aktiv og vi driver vores obligationsinvesteringer af godt købmandskab og sund fornuft. Vi anser obligationerne som en nødvendig stabilisator i en portefølje, der har fokus på at være formuebevarende.

Vi har mulighed for at anvende hele spektret indenfor obligationstyperne, dvs. statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer.

Alle obligationsklasser bliver løbende vurderet af vores analytikere, og andelen af de forskellige obligationstyper ændres løbende. Pt. ligger vi primært med virksomhedsobligationer af høj kvalitet og begrænset varighed.

Secure Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning til investeringsforeningen Secure Globale Obligationer. Du kan læse mere om denne afdeling her.

Akkumuleret afkast for Secures obligationsportefølje

Månedlige afkast for obligationerne i Secure

ÅRJANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECHELÅR
20201,55%-1,65%-11,17%-0,98%2,14%1,32%0,84%0,78%-0,46%-8,02%
2019-0,08%1,09%-1,37%1,80%0,27%1,48%1,19%-1,11%0,49%1,27%1,74%1,88%8,93%
20180,72%-0,42%-0,13%0,78%-0,78%-0,38%0,25% -1,19%-0,27%0,27%-0,15%-2,49%-2,81%
20170,63%1,65%0,84%0,52%0,40%0.17%-0.01%0.97%0,51%0,63%0,44%0,77%-7,79%
2016-0,03%0,12%1,81%1,16%
0,53%1,15%1,04%1,40%0,55%0,94%-0,46% 1,05%9,63%
20151,61%1,48%0,01%0,22%0,16%-1,61%1,14%-0,60%-1,08%1,57%1,04%-0,67%3,26%
20140,65%1,11%1,06%0,70%0,74%-0,02%0,88%0,80%1,09% 1,09%0,42%-1,04%5,37%
20130,19%0,77%0,74%1,61%0,74%-1,01%0,84%0,31%0,58%1,18%0,48%0,55%7,19%
20122,51%0,47% 0,37%0,33%0,44%0,07%1,37%1,56%1,08%2,19%1,05%0,79% 12,91%
20110,36%0,41%-0,03%0,92%0,58% -0,91%0,95%0,43% 0,03%0,88%-0,36%2,27%5,64%
20101,26%1,35%1,45%0,84%0,58%0,57%1,49%1,46%0,73%-0,09% -1,62%0,41%8,72%
20090,63%1,62%0,97%0,76%0,69%1,12%1,21%1,10%0,58%-0,37%1,23%0,58%10,57%
20082,09%0,00%0,65%1,30%4,09%