Medarbejdere

Salg og Rådgivning

Peter Steenstrup
Peter Ulrik Steenstrup,
Salgs- og marketingdirektør, Partner

Telefon +45 2119 2914

Email: ps@securecapital.dk

Peter Steenstrup er ansvarlig for afdelingen ”Salg og Marketing”. Peter Steenstrup har ligeledes ansvaret for PR og kontakt til pressen. Han har derudover ansvar for rådgivning og udvikling af egen kundeportefølje.

Claes Hvilsted, Underdirektør, Partner
Claes Hvilsted,
Underdirektør, Partner

Telefon +45 4698 0008

Email: ch@securecapital.dk

Claes Hvilsted er underdirektør i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for løbende kundekontakt og salg.

Peter Svare-Andersen,
Direktør, Partner

Telefon +45 4698 0003

Email: psa@securecapital.dk

Peter Svare-Andersen er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for den løbende kundekontakt og salg. Peter er en af de oprindelige tre stiftende partnere.

Marc Rix Nielsson,
Kundechef

Telefon +45 6130 0767

Email: mn@securecapital.dk

Marc Rix Nielsson er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for løbende kundekontakt og salg.

Alexander Munk
Kundechef

Telefon +45 2892 9948

Email: amu@securecapital.dk

Alexander Munk er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Udover at rådgive sine egne kunder, er Alexander ansvarlig for Secures forretningsudvikling.

Marianne Terp Holm
Kundechef

Telefon +45 4630 6251

Email: mth@securecapital.dk

Marianne Terp Holm er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Hun har ansvaret for den løbende kundekontakt og salg herunder udvikling af kundeporteføljen.

Kapitalforvaltning

Erik Larsen,
Portfolio Manager

Telefon +45 4698 0006

Email: el@securecapital.dk

Erik Larsen indgår til daglig som en del af kapitalforvaltningsteamet – med særligt fokus på eksekvering af de værdipapirhandler der foretages for Secures kunder. Derudover varetager Erik de handler der foretages i Secures investeringsforeninger.

Victor Berg,
Portfolio Manager

Telefon +45 2671 0081

Email: vb@securecapital.dk

Victor er Portfolio Manager i Secures Kapitalforvaltning. Hans primære arbejdsopgaver består i at screene og foretage analyser af værdipapirer.

Henrik Knudsen
Henrik Knudsen,
Investment Manager

Telefon +45 2535 1757

Email: hk@securecapital.dk

Henrik Knudsen er Investment Manager i Secures kapitalforvaltning. Hans primære arbejdsopgave er sammen med resten af teamet at forvalte Secure aktie strategier, herunder analyse af kandidater til porteføljen og implementering af substrategier.

Administration

Signe Kjær Hansen,
CFO, Partner

Telefon +45 4630 6400

Email: skh@securecapital.dk

Signe Kjær Hansen er ansvarlig for afdelingen for Økonomi, Support, Compliance og HR.

Signe Kjær Hansen er kontaktperson for Finanstilsyn og andre offentlige myndigheder.

Joan Dudek,
Manager

Telefon +45 4698 0005

Email: jd@securecapital.dk

Joan Dudek er Manager og har bl.a. ansvaret for indkøb, diverse administrative opgaver samt assisterer på interne og eksterne arrangementer. Derudover styrer Joan alle opgaver omkring koncernens domicil.

Helle Brix Jensen,
Assisterende kunderådgiver

Telefon +45 4698 0004

Email: hbj@securecapital.dk

Helle Brix Jensen er ansat som assisterende kunderådgiver, og arbejder i den forbindelse på opgaver i forbindelse med den løbende kundeadministration og service.

Vibeke Holm Rasmussen,
Assisterende kunderådgiver

Telefon +45 4630 6209

Email: vhr@securecapital.dk

Vibeke Holm Rasmussen er ansat som assisterende kunderådgiver, og arbejder i den forbindelse på opgaver i forbindelse med den løbende kundeadministration og service.

Marlene Toft-Villars,
Juridisk rådgiver

Telefon +45 4097 2106

Email: mlt@securecapital.dk

Marlene Toft arbejder som juridisk rådgiver og er dataansvarlig for Selskabet.

Jacob Simon Larsen,
Piccolo

Telefon +45 4630 6209

Email: jsl@securecapital.dk

Jacob er piccolo og hjælper til i salgs- og kundeafdelingen.

Systemudvikling og rapportering

Kasper Svanholm Holmquist,
Afdelingsleder

Telefon +45 4630 6207

Email: kh@securecapital.dk

Kasper Svanholm Holmquist er ansvarlig for afdelingen Systemudvikling og rapportering.

Afdelingen varetager opgaver som udvikling af Secures egenudviklet ERP system, kunderapportering og kontrol, procesoptimering, intern og ekstern undervisning mv.

Mads Hofstedt Jæger,
IT ingeniør

Telefon +45 4630 6206

Mobil +45 2559 9245

Email: mhh@securecapital.dk

Mads har ansvaret for etablering, drift og udvikling af Secures ERP system.

Frederik Baunehøj Jørgensen,
Junior supporter

Telefon +45 2616 6966

Email: fbj@securecapital.dk

Frederik er Junior supporter i afdelingen for Systemudvikling og rapportering. Frederik er blandt mere involveret i rapportering og registrering.