Medarbejdere

Salg og Rådgivning

Peter Ulrik Steenstrup,
Salgs- og marketingdirektør

Telefon +45 4630 6201

Email: ps@securecapital.dk

Peter Steenstrup er ansvarlig for afdelingen ”Salg og Marketing”. Peter Steenstrup har ligeledes ansvaret for PR og kontakt til pressen. Han har derudover ansvar for rådgivning og udvikling af egen kundeportefølje.

Claes Hvilsted, Underdirektør, Partner
Claes Hvilsted,
Underdirektør, Partner

Telefon +45 4698 0008

Email: ch@securecapital.dk

Claes Hvilsted er underdirektør i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for løbende kundekontakt og salg.

Peter Svare Andersen, Partner, Kundechef
Peter Svare-Andersen,
Kundechef, Partner

Telefon +45 4698 0003

Email: psa@securecapital.dk

Peter Svare-Andersen er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for den løbende kundekontakt og salg. Peter er en af de oprindelige tre stiftende partnere.

Marc Nielsson, Kundechef
Marc Rix Nielsson,
Kundechef

Telefon +45 6130 0767

Email: mn@securecapital.dk

Marc Rix Nielsson er kundechef i afdelingen for Salg og Rådgivning. Han har ansvaret for løbende kundekontakt og salg.

Alexander Munk
Studentermedhjælper

Telefon +45 2892 9948

Email: amu@securecapital.dk

Alexander Munk er studentermedarbejder i afdelingen for Salg og Marketing. Alexander arbejder sammen med og supporterer kunderådgiverne i det daglige arbejde.

Kapitalforvaltning

Erik Larsen,
Portfolio Manager

Telefon +45 4698 0006

Email: el@securecapital.dk

Erik Larsen indgår til daglig som en del af kapitalforvaltningsteamet – med særligt fokus på eksekvering af de værdipapirhandler der foretages for Secures kunder. Derudover varetager Erik de handler der foretages i Secures investeringsforeninger.

Victor Berg,
Portfolio Manager

Telefon +45 2671 0081

Email: vb@securecapital.dk

Victor Berg er analytiker i Secures Kapitalforvaltning. Hans primære arbejdsopgaver består i at screene og foretage analyser af værdipapirer. Derudover har Victor et medansvar for den månedlige kunderapportering.

Henrik Knudsen,
Investment Manager

Telefon +45 26351757

Email: hk@securecapital.dk

Henrik Knudsen er Investment Manager i Secures kapitalforvaltning. Hans primære arbejdsopgave er sammen med resten af teamet at forvalte Secure Globale aktier, herunder analyse af kandidater til porteføljen og implementering af substrategier.

Mads Hofstedt Jæger,
Analytiker

Telefon +45 4630 6206

Email: mhh@securecapital.dk

Mads Hofstedt Jæger er analytiker i Secures Kapitalforvaltning, hvor han har ansvaret for at udvikle de kvantitative aspekter af analysemodellerne.

Administration

Signe Kjær Hansen,
CFO, Partner

Telefon +45 4630 6400

Email: skh@securecapital.dk

Signe Kjær Hansen er ansvarlig for afdelingen for Økonomi, Support, Compliance og HR.

Signe Kjær Hansen er kontaktperson for Finanstilsyn og andre offentlige myndigheder.

Joan Dudek,
Direktionssekretær

Telefon +45 4698 0005

Email: jd@securecapital.dk

Joan Dudek er Direktionssekretær for firmaets ledelse og er samtidig ansvarlig for alle administrative opgaver i forbindelse med interne/eksterne arrangementer og møder samt support for kundeansvarlige i forbindelse med udarbejdelse af præsentationer. Joan er endvidere tovholder på alt det praktiske i forbindelse med ny ansættelser samt firmaets medarbejderhåndbog.
Derudover har Joan ansvaret for al administration i forbindelse med drift af vores hus og hun er ligeledes medlem af firmaets sikkerhedsudvalg.

Helle Brix Jensen,
Assisterende kunderådgiver

Telefon +45 4698 0004

Email: hbj@securecapital.dk

Helle Brix Jensen er Administrativ Service manager i afdelingen for Økonomi, Support og HR. Helle har et stort ansvar
i den daglige drift i hele koncernen. Ansvarsområde: Oprettelse af kundekontrakter og fuldmagter. Kontakt til banker
Behandling og opdatering af kundedata. Kontrol af mandater. Handler samt kurtagesatser. Betalinger og intern fakturering. Udsendelse af nyhedsbreve og kvartalsvise rapporteringer. Udfærdigelse af dokumenter og betaling i forbindelse med tegning i alternative investeringer. Herudover har Helle et antal interne opgaver som assistance i forbindelse med lønbehandling.

Kasper Holmquist,
Controller

Telefon +45 4630 6207

Email: kh@securecapital.dk

Kasper Holmquist er udannet HD(R) og har ansvaret for Secures kunderapportering.

Ydermere assisterer Kasper Signe Kjær Hansen med opgaver som compliance, indberetninger til finanstilsynet, bestyrelses rapportering og anden daglig drift.

Rikke Schiøtt Hansen,
Supporter

Telefon +45 4698 0007

Email: rsh@securecapital.dk

Rikke Schiøtt Hansen er supporter og har ansvaret for opdatering af hjemmesider, Social Media og assisterer ligeledes på marketingopgaver.

Vibeke Holm Rasmussen,
Assisterende kunderådgiver

Telefon +45 4630 6209

Email: vhr@securecapital.dk

Vibeke Holm Rasmussen er ansat pr. 1. marts 2017 som Supporter for selskabets kunder og de øvrige medarbejder i selskabet på interne opgaver i forbindelse med den løbende kundeadministration.

Marlene Toft,
Juridisk rådgiver

Telefon +45 4097 2106

Email: mlt@securecapital.dk

Marlene Toft arbejder som juridisk rådgiver og er dataansvarlig for Selskabet.

Frederik Baunehøj Jørgensen,
Piccolo

Telefon +45 4630 6209

Email: fbj@securecapital.dk

Frederik er piccolo og supporterer vores analytikere på udviklingen af analysemodeller.