Kapitalforvaltning

Der er mange ord for dét at pleje velhavende personers formuer: Kapitalforvaltning, private banking, wealth management og mange flere. Formuepleje og kapitalforvaltning bruges ofte i flæng, men der kan, i hvert fald i sproglig sammenhæng, være afgørende forskel.

Man kan sige, at formuepleje er en aktiv og fokuseret kapitalforvalter, der arbejder for at skabe det bedst mulige afkast. Kapitalforvaltning er, når en virksomhed/person råder over et større beløb, som ønskes forvaltet individuelt af en professionel porteføljeforvalter.

Secure Capital ledes til dagligt af en række personer med mange års erfaring inden for kapitalforvaltning og formuerådgivning generelt. Vi arbejder ud fra en lang række anerkendte investeringsmodeller, der alle er baseret på investeringsteorier indenfor det gældende felt, samt vores egenudviklede teorier, der har tjent os og vores kunder godt, siden vi startede i 2008.

Ofte kan det være en uoverskuelig opgave at have med formuepleje og kapitalforvaltning at gøre, hvis ikke man har et indgående kendskab og forståelse for de finansielle markeder. Hvis man ønsker at skabe et fornuftigt langsigtet afkast af sin formue, er det vigtigt med en troværdig, uvildig og professionel formuepleje. Dette kan vi være behjælpelige med hos Secure Capital.