INVESTERINGSFILOSOFI

Allokering af ressourcer

Allokering af ressourcer refererer til spredning af investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder som fx aktier, obligationer og hedgefonde. Hos Secure Fondsmæglerselskab tænker vi meget på risiko, og agerer langsigtet i et marked, der ellers ofte reagerer kortsigtet. Derfor forsøger vi at diversificere bredere end de fleste, da erfaring viser, at man herigennem opnår stabile afkast over en længere periode.

Likvide aktivklasser: I vores likvide modelportefølje arbejder vi med tre aktivklasser: aktierobligationer og hedgefonde.

Alternativer aktivklasser: Derudover har vi gennem en årrække specialiseret os indenfor en lang række alternative aktivklasser. Her arbejder vi med et bredt spektrum af illikvide aktiver så som private equity, fast ejendom, byggefinansiering, ansvarlige investeringer og alternativ energi.

Ved at skabe porteføljer bestående af både likvide og alternative aktivklasser har vi reduceret risikoen i vores kunders portefølje ganske betragteligt og samtidig evnet at skabe solide afkast siden vores opstart.

Akkumuleret afkast for Secures likvide portefølje

Månedlige afkast for Secures modelportefølje

År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Helår
2021 -1,66% 2,40% 4,11% 4,83%
2020 1,07% -3,46% -5,11% 3,70% 2,40% 1,40% 0,11% 2,43% -0,51% -1,42% 3,87% 1,62% 5,83%
2019 2,49% 1,17% 1,31% 1,64% -1,48% 1,47% 0,76% -0,38% 1,30% 0,54% 1,70% 1,59% 12,76%
2018 -0,08% -0,97% -0,41% 1,46% -0,21% -0,51% 0,30% 0,91% -0,22% -1,62% -1,11% -2,25% -4,67%
2017 0,31% 1,98% 0,52% 0,14% 0,81% -1,02% -0,29% 0,97% -0,04% 1,71% -0,36% 0,77% 5,60%
2016 -1,19% -1,43% 0,63% 1,17% 0,41% 0,08% 1,74% 0,83% 0,35% 0,14% -0,35% 1,65% 4,04%
2015 4,15% 2,87% 1,92% -1,04% 1,10% -2,50% 2,32% -3,02% -1,05% 2,16% 1,60% -1,30% 7,14%
2014 0,43% 2,06% 0,22% 0,40% 1,93% 0,44% 0,11% 1,79% 0,45% -0,30% 1,82% 0,14% 9,86%
2013 1,52% 0,97% 1,79% 1,59% 0,19% -2,47% 1,72% 0,20% 1,81% 1,99% 1,20% 0,76% 11,78%
2012 3,06% 2,08% 0,26% 0,17% 0,08% 0,79% 3,54% 0,63% 0,51% 0,11% 0,84% 0,49% 13,22%
2011 0,86% 0,85% -0,36% 0,83% 0,14% -1,72% 0,04% -3,83% -0,59% 1,73% 0,62% 2,22% 0,64%
2010 1,52% 1,26% 2,73% 0,55% -0,94% 0,90% 0,63% 1,44% 1,11% 0,19% -0,38% 2,59% 12,16%
2009 0,49% 0,28% 2,11% 2,47% 1,92% 0,70% 2,40% 1,43% 1,74% -0,25% 1,28% 1,69% 17,48%
2008 1,57% -0,66% 1,31% 0,22% 2,44%