Investeringsfilosofi

Alfa og omega…

i forbindelse med forvaltning af vores kunders midler er et attraktivt langsigtet afkast. Midlet hertil er en ufravigelig kvalitetsfokus kombineret med lav risiko.

For at opnå et attraktivt risikojusteret afkast benytter vi os af en række velafprøvede investeringsteorier, som har vist deres værd igennem en lang årrække.

Vores primære…

fokus ligger i at sammensætte en optimal portefølje ud fra Markowitz’ ”CAPM-teori” – en Nobelprisbelønnet investeringsmodel. Ifølge CAPM-teorien bør rationelle investorer bruge spredning til at optimere deres porteføljer. Ved at diversificere sin portefølje kan man finde frem til de investeringer, som giver det optimale afkast i forhold til, hvilken risiko man som investor ønsker at løbe. Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i statistiske beregninger.

Derudover er vi inspireret af den såkaldte ”Yale-model”, der har fokus på aktivsammensætning, timing og udvælgelse af enkeltaktiver. Denne model har David Swensen fra Yale University benyttet med meget stor succes siden 1985, hvor han har skabt et årligt gennemsnitsafkast på 12,5 procent.

Endelig nærer vi stor beundring for Warren Buffett og hans måde at tænke og agere på som investor. Hans filosofi er således en naturligt indarbejdet del i stort set alt hvad vi foretager os.

Følgende to Warren Buffet-citater er meget rammende i relation til vores ekstreme kvalitetsfokus. Kombineret med vedholdende bestræbelser på altid at være positioneret til at kunne udnytte kriser samt muligheder i markedet, der opstår over tid.

”Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.”

Vi bestræber os således på ikke at lade os rive med, når andre bliver for ”grådige” og tror, at træerne vokser ind i himlen. Men forsøger samtidig at være på forkant med de muligheder, der løbende byder sig.

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

Endvidere har vi en dybt indarbejdet fokus på kvalitet i alt hvad vi foretager os. Men er os samtidig bevidste om, at selv den højeste kvalitet til tider kan blive for dyr.

Denne kombination er ideel til at udnytte de muligheder, der løbende opstår.

Til gavn for vores kunder.