Investeringsforeninger

HVORFOR VÆLGE SECURE GLOBALE AKTIER

Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder. Strategien for afdelingen bliver fastlagt ud fra Secure Fondsmæglerselskabs globale aktiestrategi og er dermed under alle omstændigheder en nøje udvalgt portefølje der sikrer det bedst mulige afkast for kunderne efter den regulerede risiko.

Secure Globale Aktier forfølger en aktiv strategi, der baserer sig på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres primært i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og højt vækstpotentiale – både økonomisk men også internt. Afdelingens strategi er langsigtet, da det giver mulighed for at få del i virksomhedens værdiskabelse over tid. Dette er igen fastlagt ud fra den globale aktie-strategi der er kernen af Secure Fondsmæglerselskabs DNA.

I investeringsforeningen, Secure Globale Aktier, accepterer vi den økonomiske aktivitet på ethvert tidspunkt og forsøger ikke at forudsige valutakurser og makroøkonomiske nøgletal. Vi håndterer og investerer fælles i en portefølje af aktier, hvorfor vi ikke spekulerer eller forudsiger på det makroøkonomiske niveau. Vi fastholder vores fokus og strategi både i perioder med høj økonomisk aktivitet og i perioder med lav økonomisk aktivitet i samfundet for at sikre en fælles strategi og tilfredshed hos vores kunder, når vi løbende kan præsentere fornuftige risikojusterede afkast fra vores investeringer.

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier kan købes via fondskoden: DK0060571529.

Har du/I spørgsmål kan vi altid kontaktes på telefon eller på e-mail. Secure Fondsmæglerselskab er her for vores kunders skyld – og dét er grunden til at vi bliver valgt fremfor andre. Vi har forskellige afdelinger; heriblandt denne investeringsforening Secure Globale Aktier som investerer i globale aktier for det bedst mulige afkast.

Links

Se juli 2020 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se juli 2020 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Se juli 2020 rapporteringen for

Secure Market Power her

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef
mn@securecapital.dk
+45 4630 6254
Erik Larsen
Portfolio Manager
el@securecapital.dk
+45 4698 0006