Investeringsforeninger

HVORFOR VÆLGE SECURE GLOBALE AKTIER

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder.

Secure Globale Aktier forfølger en aktiv strategi, der baserer sig på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og fornuftigt vækstpotentiale.

Det der i vores optik adskiller den gode virksomhed fra den fremragende virksomhed, er evnen til at geninvestere de frie pengestrømme til et attraktivt afkast. Vi søger at investere i virksomheder, der både har en stærk forretningsmodel og markedsposition og som samtidig drives af et exceptionelt ledelsesteam, der besidder passion og integritet, er medejere og har den langsigtede linse på, når der tages investeringsbeslutninger.

Vi sigter mod at have en veldiversificeret portefølje af ca. 30 selskaber, der lever op til disse kriterier og derigennem sikre, at vi har de bedste forudsætninger for at skabe langsigtet værdi for vores kunder.

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier kan købes via fondskoden: DK0060571529.

Har du/I spørgsmål kan vi altid kontaktes på telefon eller på e-mail. Secure Fondsmæglerselskab er her for vores kunders skyld – og dét er grunden til at vi bliver valgt fremfor andre. Vi har forskellige afdelinger; heriblandt denne investeringsforening Secure Globale Aktier som investerer i globale aktier for det bedst mulige afkast.

Links

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Market Power her

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef

+45 4630 6254
mn@securecapital.dk

Henrik Knudsen
Portfolio Manager

+45 2535 1757
hk@securecapital.dk

Victor Berg
Portfolio Manager

+45 2671 0081
vb@securecapital.dk