Secure Capital A/S blev stiftet i marts 2008 af Jan Grænge, Henrik Sparup og Peter Svare-Andersen i fællesskab med en række formuende privatpersoner. Secure ledes til dagligt af en række personer med mange års erfaring inden for kapitalforvaltning og formuerådgivning. Secure modtog den 19. marts 2009 godkendelse fra Finanstilsynet som fondsmægler, og ændrede herefter navn til Secure Fondsmæglerselskab A/S .

En afgørende faktor for Secures medstiftere var at skabe en virksomhed, hvor succes var drevet af at levere det bedst mulige risikojusterede afkast for kunderne, frem for størst mulig indtjening via kurtager, provisioner, kursskæring og høj omsætningshastighed.

Vi er i dag 26 ansatte med kontor i billedhuggeren Rudolph Tegners gamle atelier på Lemchesvej i Hellerup.
Secure forvalter i dag midler for over 3,0 mia. kroner. For at sikre en tilstrækkelig spredning af porteføljen anbefales et forvaltningsmandat af en vis størrelse.

Secure Fondsmæglerselskab er en del af Den Danske Fondsmæglerforening.