Hvem er Secure

  • Secure Fondsmælgerselskab, investeringsrådgivning, formueforvaltning, formuerådgivning
  • Secure Fondsmælgerselskab, formueforvaltning, formuerådgivning, investeringsrådgivning

Secure Capital

Secure Capital A/S blev stiftet i marts 2008 af Jan Grænge, Henrik Sparup og Peter Svare-Andersen i fællesskab med en række formuende privatpersoner. Secure Capital ledes til dagligt af en række personer med mange års erfaring inden for kapitalforvaltning og formuerådgivning. Secure Capital modtog den 19. marts 2009 godkendelse fra Finanstilsynet som fondsmægler, og ændrede herefter navn til Secure Fondsmæglerselskab A/S, hvilket vi har heddet lige siden.

En afgørende faktor for Secures medstiftere var at skabe en virksomhed, hvor succes var drevet af at levere det bedst mulige risikojusterede afkast for kunderne, frem for størst mulig indtjening via kurtager, provisioner, kursskæring og høj omsætningshastighed. Denne filosofi bliver afspejlet i hele virksomheden hvor vores løbende dialog og kommunikation med kunder er afgørende.

Vi er i dag 30 ansatte med kontor på Peter Lunds Vej 1 i Kongens Lyngby.

Secure forvalter i dag midler for ca. 4,5 mia. kroner. For at sikre en tilstrækkelig spredning af porteføljen anbefales et forvaltningsmandat af en vis størrelse.

Secure Fondsmæglerselskab er en del af Den Danske Fondsmæglerforening.