Investeringsforeninger

Kontakt

Marc Nielsson, Kundechef
Marc Nielsson
Kundechef
mn@securecapital.dk
+45 4630 6254
Erik Larsen
Portfolio Manager
el@securecapital.dk
+45 4698 0006

HVAD ER INVESTERINGSFORENING

En investeringsforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. Pengene i puljen investeres i aktier og/eller obligationer, efter en på forhånd fastsat og defineret investeringsstrategi efter investeringsrådgivning

Investorerne/medlemmerne ejer en forholdsmæssig andel af de værdipapirer, der er investeret i, og de er fælles om at dele omkostningerne i forbindelse med investeringen

Hvis en investor ønsker at investere i en investeringsforening, kan der enten købes eksisterende beviser fra en investor, som ønsker at sælge, eller der kan tegnes nye beviser, hvorved investeringsforeningens formue øges

En investeringsforening kan have flere forskellige afdelinger, der følger forskellige investeringsstrategier

En investeringsforening ejes af investorerne / medlemmerne, men den daglige drift varetages af et af Finanstilsynet godkendt Administrationsselskab og af bestyrelsen

Alle væsentlige beslutninger træffes på en generalforsamling. Alle investeringsforeninger er underlagt ”Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger” og er reguleret af Finanstilsynet.

Links

Se oktober 2018 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se oktober 2018 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her.

TESTTESTTEST