Investeringsforeninger

HVAD ER EN INVESTERINGSFORENING

En investeringsforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. Pengene i puljen investeres i aktier og/eller obligationer, efter en på forhånd fastsat og defineret investeringsstrategi efter investeringsrådgivning.

Ved at være medlem af en forening spredes risiciene ved at investere og samtidig skabes der en stærkere likviditet ved at have mange medlemmer, som hver kan bidrage til den fælles pulje. Hos Secure Fondsmæglerselskab har vi en investeringsforening, Global Secure Aktier, der investerer efter en global aktie-portefølje strategi for det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder.

Investorerne/medlemmerne ejer en forholdsmæssig andel af de værdipapirer, der er investeret i, og de er fælles om at dele omkostningerne i forbindelse med investeringen. 

Dette er især nyttigt da der kan være mange omkostningerne i forbindelse med diverse investeringer og ved at dele omkostninger, er de også lavere. Hos os arbejder og fokuserer vi også intensivt på omkostningsminimering.

Hvis en investor ønsker at investere i en investeringsforening, kan der tegnes nye beviser, hvorved investeringsforeningens formue øges. Kontakt os gerne for yderligere information.

En investeringsforening ejes af investorerne / medlemmerne, men den daglige drift varetages af et af Finanstilsynets godkendte administrationsselskaber og af bestyrelsen. Dette sikrer, at investeringsforeningens interesse bliver beskyttet og at den daglige drift bliver håndteret af eksperter på området.

Alle væsentlige beslutninger træffes på en generalforsamling. Alle investeringsforeninger er underlagt ”Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger” og er reguleret af Finanstilsynet.

Links

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Market Power her

Investeringsforeninger

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef
mn@securecapital.dk
+45 4630 6254
Erik Larsen
Portfolio Manager
el@securecapital.dk
+45 4698 0006