INVESTERINGSFORENINGER

HVAD ER EN INVESTERINGSFORENING

Fælles pulje: En investeringsforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. Pengene i puljen investeres i aktier og/eller obligationer, efter en på forhånd fastsat og defineret investeringsstrategi. Ved at være medlem af en forening spredes risiciene, mens der samtidig skabes en bedre købekraft ved at have mange medlemmer, som hver kan bidrage til den fælles pulje.

Omkostningsfordeling: Investorerne/medlemmerne ejer en forholdsmæssig andel af de værdipapirer, der er investeret i, hvorfor omkostningerne i forbindelse med investeringer også deles forholdsmæssigt. 

FORDELE VED EN INVESTERINGSFORENING

Simpel proces: I en investeringsforening mindskes den normale administration ved værdipapirer, da der kun er én fondskode at holde styr på. Ydermere er det nemt at købe og sælge investeringsforeningsbeviser.

Løbende optimering: Der er konstant professionel overvågning af investeringen. Investeringsforeninger er derfor et godt alternativ til investorer, der ikke nødvendigvis har de ressourcer, den tid eller interesse, som skal til, for at opbygge og vedligeholde en portefølje.

Risikospredning: Der er effektiv spredning af risiko – selv ved investering af mindre beløb. Ved køb af investeringsforeningsbeviser spredes investeringerne ud på en række forskellige aktier eller obligationer, fordi investoren får sin forholdsmæssige del af hele foreningens/afdelingens portefølje. 

OMKOSTNINGSMINIMERING

Transparens: Hos Secure går vi op i, at man som kunde ved hvad man betaler og kan vide sig sikker på, at der er fuld gennemsigtighed. Vi har ingen skjulte gebyrer eller lignende, hvor man som kunde kommer i tvivl om reelle omkostninger. Derfor arbejder vi hverken med tegningsprovisioner, løbende provisioner, markedsføringsomkostninger eller kick-backs i vores investeringsforeninger, hvilket minimerer vores kunders omkostninger.

Interessesammenfald: For at sikre interessesammenfald mellem kunden og Secure er vores omkostningsstruktur altid sammensat af en fast del og et performance afhængigt honorar. Hos Secure lever vi således ud fra devisen om, at ”vi kun tjener penge, hvis kunden tjener penge”, hvilket vores kunder har udtrykt stor glæde og tilfredshed over.

SECURES INVESTERINGSFORENINGER

Seneste rapporteringer

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Market Power her

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se april 2021 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Kontakt