Formueforvaltning

Formueforvaltning er en type af investeringsrådgivning, der har til formål at investere en formue med henblik på at sikre en langsigtet formueforøgelse. Ved formueforvaltning er det formueforvalterens job at sikre formuen således, at personen eller familien kan bibeholde eller forøge sin købekraft resten af livet.

I Secure Capital arbejder vi netop med formueforvaltning, der skal sikre vores kunder et langsigtet, økonomisk afkast af de investerede midler. Vi benytter en lang række sofistikerede investeringsmodeller, der alle er baseret på investeringsteorier indenfor formueforvaltning, samt egenudviklede teorier om formueforvaltning som har tjent virksomheden godt i en længere årrække.

Uvildig formueforvaltning

Det kan ofte være en uoverskuelig opgave at have med formueforvaltning at gøre, hvis ikke man har et indgående kendskab og forståelse for de finansielle markeder. Ønsker man at skabe et fornuftigt langsigtet afkast af sin formue, er det vigtigt med en uvildig, troværdig og professionel formueforvaltning. Netop dette kan Secure Capital være behjælpelige med.

Indleder du et samarbejde om formueforvaltning gennem Secure Capital, klarlægges der som det første, hvordan den eksisterende formue er investeret. Dernæst vil vi komme med et forslag på en ny portefølje bestående af en række forskellige investeringsaktiver, der afhænger af formuens størrelse. Indgås en aftale om, at Secure Capital skal stå for formueforvaltningen, indgås der i praksis en fuldmagt til Secure Capital, som typisk gør, at vi kan disponere over dine finansielle aktiver. Fordelen ved at vælge Secure Capital som din partner inden for formueforvaltning er, at du får en uvildig formueforvalter, som har vist sit værd inden for formuepleje gennem en længere årrække.

Vi arbejder med en lang række velafprøvede investeringsteorier, og er ikke afhængige af at skabe resultater for andre end vores kunder. Du kan derfor være sikker på, at din formue forvaltes bedst muligt, og ikke til fordel for udvalgte virksomheder eller organisationer. Dette betyder også, at vi ikke modtager såkaldte “kickbacks” fra eksterne forvaltere, som vi vælger til dele af porteføljen. I praksis betyder det, at vi ikke har nogen fordel af at vælge én forvalter frem for en anden – fokus er derfor udelukkende på at sikre det bedste risiko-justerede afkast til vores kunder.

Formueforvaltning omsat til teorier

Når det kommer til formueforvaltning benytter Secure Capital sig udelukkende af velkendte og gennemprøvede teorier, der er med til at forvalte din formue bedst muligt. Heriblandt findes blandt andre den Nobelprisbelønnede investeringsmodel, Markowitz’ “CAPM-teori”. Ifølge denne model bør en rationel formueforvaltning benytte sig af spredning af aktiver for at optimere den samlede portefølje. Gennem statistiske beregninger kan man derefter finde frem til de investeringer, der giver det bedst mulige afkast – justeret for den risiko man påtager sig. Den sidste del vedrørende risiko er meget vigtig for os, da vi sigter mod at være formuebevarende. Vi ønsker således ikke at tage høj risiko for at opnå et urealistisk højst afkast, men rettere at sikre et fornuftigt afkast, der ikke har en høj risiko.

En anden velkendt og benyttet model inden for formueforvaltning er David Swensens “Yale-model”, som er et paradigme inden for formueforvaltning, der beskriver hvorledes en portefølje sammensættes bedst muligt af en række forskellige aktiver. Med Yale-modellen, kan man opnå et gennemsnitligt afkast der overstiger en traditionel portefølje kun bestående af aktier og obligationer, da man medtager alternative investeringer. I Secure Capital investerer vi bl.a. i hedgefonde, private equity, ejendomme, byggefinansiering, alternativ energi, direct lending og øvrige aktiver vi mener kan bidrage positivt til en portefølje.

Øvrige ydelser

I Secure Capital arbejder vi også med formuepleje, der har til formål at sikre vores kunder et langsigtet afkast af de midler, der bliver investeret, således at personer eller familier kan forøge deres købekraft over tid. Til det anvender vi en lang række sofistikerede investeringsmodeller, der alle beror på investeringsteorier indenfor formuepleje. Vi gør endvidere brug af egenudviklede teorier om formuepleje, som har tjent vores kunder godt siden vi startede i 2008.

Kontakt Secure Capital

Er du interesseret i et møde omkring din formueforvaltning, så kontakt Secure Capital på telefon 46980000 eller på e-mail info@securecapital.dk. Vi står altid klar til at tage os af din kapitalforvaltning og formuerådgivning.