Investeringsforeninger

FORDELE VED EN INVESTERINGSFORENING

Der er mange fordele ved at være med i en investeringsforening. Først og fremmest er der mindre administration, da der kun er 1 fondskode at holde styr på og automatisk tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat.

Ydermere er det nemt at købe og sælge investeringsforenings-beviser. De fleste investeringsbeviser kan købes og sælges gennem de forskellige bankers netbank, og dette gør at man slipper for en langvarig proces når man ønsker at investere i aktier eller obligationer.

Investeringsforeningsbeviser er altid korrekt prisfastsat. Administrationsselskabet opgør flere gange dagligt værdien af investeringsforeningens positioner i kontanter, aktier og/eller obligationer (Indre Værdi). Dette sikrer, at vores kunders omkostninger altid er minimale og korrekte til markedets pris.

Der er løbende og professionel overvågning af investeringen. En professionel porteføljemanager foretager investeringsbeslutninger og den løbende optimering af investeringsporteføljerne.

Investeringsforeninger er derfor et godt alternativ til investorer, der ikke nødvendigvis har de ressourcer, den tid eller interesse, som skal til, for at opbygge en portefølje.

Ydermere følger Secure Global Aktiers investeringsforening en global aktie-portefølje strategi, der sikrer et risikojusteret afkast til vores kunder.

Investeringsforeningerne er underlagt Finanstilsynet og derfor også underlagt en række regler til hensyn for medlemmerne af investeringsforeningen. En investeringsforening kan ikke bare tage medlemmernes penge og bruge dem til andet, end hvad der er angivet i foreningens vedtægter og prospekter – det kontrollerer Finanstilsynet, og dét er med til at sikre en tilfredshed i hele foreningen.

Der er en effektiv spredning af risiko – selv ved investering af mindre beløb. Ved køb af investeringsforeningsbeviser spredes investeringerne ud på en række forskellige aktier eller obligationer, fordi investoren får sin forholdsmæssige del af hele foreningens/afdelingens portefølje. Det er samtidigt muligt at tegne sig for endda meget små beløb i investeringsforeningernes afdelinger.

Ved at være medlem i en investeringsforening er der mulighed for at handle til lavere kurtagesatser og bedre priser, fordi der investeres i fællesskab – og ikke individuelt.

Links

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Market Power her

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef
mn@securecapital.dk
+45 4630 6254
Erik Larsen
Portfolio Manager
el@securecapital.dk
+45 4698 0006