Ekstraordinær Corona opdatering

Secure Market Power
”Der er årtier, hvor ingenting sker og uger, hvor årtier sker”. Citatet indkapsler i vores optik de sidste tre måneder på de finansielle markeder meget fyldestgørende. Som følge af udbredelsen af Corona virussen vil første kvartal i 2020 blive skrevet direkte ind i de finansielle historiebøger, fordi udsvingene for stort set alle aktivklasser var enorme. Til at illustrere hvor intenst forløbet på aktiemarkedet har været, så blev ordet ”circuit breaker”, der refererer til den mekanisme, der midlertidigt stopper al handel på de amerikanske børser, når indeksene falder med mere end 5%, daglig tale i løbet af marts måned.
Der er ingen tvivl om, at Coronakrisen har sat dybe spor i den globale økonomi, og fortsat vil gøre det i lang tid fremover. Vores normale adfærdsmønstre er i den grad blevet udfordret i de seneste par uger, og vores forventning er, at dette ikke kommer til at normalisere sig indenfor den nærmeste fremtid.

I kølvandet på denne Coronakrise har vi foretaget en omhyggelig gennemgang af hvert enkelt selskab i vores SMP portefølje med henblik på at analysere, hvordan krisen påvirker dem. Inden vi går i gang med gennemgangen, vil vi kort orientere jer om vores performance i denne volatile periode. I første kvartal 2020 faldt markedet med 19,5%, mens SMP kun faldt med 9,3%. Dermed outperformede vi aktiemarkedet med over 10% i første kvartal 2020. Selvom vi naturligvis er tilfredse med denne udvikling, minder vi om, at vi ønsker at blive vurderet på år og ikke måneder.
Vores gennemgang viser, ikke overraskende, at nogle virksomheder er hårdere ramt end andre. Samtlige af selskaberne i porteføljen har solide frie pengestrømme og stærke balancer. De har enten kontanter på balancen eller meget lave gældsniveauer. I de tilfælde, hvor vi forventer, at driftsindtjeningen midlertidigt vil falde betydeligt (Rightmove, Scout24 og Booking Holdings) har selskaberne en netto kontantbeholdning. Overordnet set føler vi os overbeviste om, at vi med vores disciplinerede og fokuserede investeringsfilosofi har skabt en robust portefølje, der også kan håndtere høj søgang. Indtil videre kan dette også til en vis grad verificeres ud fra vores performance i første kvartal 2020

ResMed
ResMed er markedsleder indenfor udstyr til behandling af søvnapnø. Denne del af forretningen er upåvirket. Dele af deres udstyr anvendes ligeledes til respiratorisk behandling, der som følge af Coronavirussen oplever en betydelig stigning i efterspørgslen. Det er endnu vanskeligt at sige, hvor stort omfanget af denne efterspørgsel er, og hvor lang tid det vil stå på. Derfor er tyngden i vores positive holdning til ResMed fortsat baseret på deres stærke markedsposition og de strukturelle vækstmuligheder indenfor søvnapnø.

Verisk Analytics
Verisk sælger, gennem deres abonnementsordninger, adgang til deres databaser til hovedsageligt forsikringsselskaber. Deres forretning er kun i meget begrænset omfang påvirket af Corona-krisen.

Verisign
Verisign opererer domænenavnsregistreringen for .com, .net og .web. Deres kunder betaler $7,85 årligt for et aktivt .com domæne. Under finanskrisen steg antallet af aktive .com og .net domæne navene med ca. 7%. Vi forventer ikke en lignende vækstresistens i antallet af aktive .com og .net domænenavne i denne omgang, da markedet i mellemtiden er blevet mere modent. I marts måned blev den sidste regulatoriske hurdle clearet ift. prisstigningerne på .com domænenavnet. Det betyder, at Verisign nu kan hæve priserne med omkring 7% i 2021 og de efterfølgende fire år. Dette vil uden tvivl absorbere en del af det stød, der evt. måtte komme i form af lavere volumen fra aktive .com og .net domænenavne.

Novo Nordisk
Vi forventer kun, at Novo Nordisk i meget begrænset omfang bliver påvirket af den nuværende krise.

S&P Global
Sammen med Moody’s er S&P Global de dominerende kreditvurderingsbureauer globalt. Denne del udgør ca. 50% af S&P Globals forretning. De finansielle udfordringer mange virksomheder har, koblet sammen med staters behov for at udstede statsobligationer, vurderer vi umiddelbart vil føre til et gunstigt markedsmiljø for S&P Global og Moody’s, da flere udstedelser skal kreditvurderes. Vi er dog mere usikre på indvirkningen på længere sigt. Herunder om virksomheder generelt vil påføre sig selv lavere gældsniveauer, som dermed vil føre til færre udstedelser. Den resterende del af S&P Global består hovedsageligt af abonnementsløsninger, der bør være relativt uberørte af krisen.

Facebook/Alphabet
I hvilket omfang Facebook og Alphabet bliver påvirket er endnu vanskeligt at konkludere. Til sammen udgør de to langt størstedelen af det globale marked for online markedsføring. Deres kunder, der er alt lige fra små virksomheder til store globale mastodonter som L’Oreal, er hårdt ramt, og de vil uden tvivl skære i deres markedsføringsbudgetter. I hvor stort et omfang er vanskeligt at estimere. Mens omsætningen for de to formentlig vil være udfordret i den kommende tid, så hersker der dog ingen tvivl om, at aktiviteten på deres platforme som Facebook, Instagram og YouTube har været voldsomt stigende i den sidste måneds karantæneperiode.

Booking Holdings
Som verdens største OTA (online travel agent), og en del af den meget udfordrede rejseindustri, er Booking Holdings særdeles hårdt ramt i øjeblikket. Antallet af bookinger via deres rejseportaler er faldet signifikant i løbet af de sidste 1-2 måneders tid, og de har da også valgt at trække deres guidance for 2020 tilbage. Booking Holdings har påbegyndt betydelige omkostningsreduktioner. Ligesom CEO Glenn Fogel og resten af ledelsen har givet afkald på deres løn. Det ændrer dog ikke på, at indvirkningen på indtjeningen bliver betydelig.

Booking Holdings har en betydelig kontantbeholdning, så i vores optik er de finansielt godt klædt på til at håndtere de nuværende og fremtidige udfordringer bedre end de fleste andre aktører i rejseindustrien. Husk på, at rejseindustrien har oplevet en strukturel vækst over de sidste mange år, og det er vores umiddelbare vurdering, at vi vil se en gradvis normalisering over de næste par år. Vi mener faktisk, at der er en høj sandsynlighed for, at Booking Holdings muligvis kan komme styrket ud på den anden side af denne krise. Et sandsynligt scenarie som ikke er tilstrækkeligt inddiskonteret i den nuværende aktiekurs.

Airports of Thailand
Airports of Thailand er sammen med Booking Holdings de to selskaber, hvor vi forventer den største påvirkning. Til sammen udgør de to virksomheder ca. 5% af Secure Market Power porteføljen. Med høje faste omkostninger og en omsætning, der er baseret på gebyrer fra luftfartsselskaber og handel i butikker i lufthavnen, befinder lufthavne sig generelt i den ”perfekte storm” i øjeblikket. Airports of Thailand er ingen undtagelse. I modsætning til de fleste andre lufthavne, der oftest opererer med meget høje gældsniveauer, har Airports of Thailand en meget stærk balance. Ved udgangen af 2019 havde virksomheden en netto kontantbeholdning på ca. 2,2 mia. USD. Vi føler os derfor relativt komfortable ift. virksomhedens evne til at håndtere de voldsomme, men forhåbentlig forbigående udfordringer, de står overfor.

Rightmove og Scout24
Begge selskaber driver en ejendomsportal i lighed med Boligsiden.dk i henholdsvis Storbritannien og Tyskland. Deres kunder, der er de ca. 18.000 ejendomsmæglere i de to lande, er særdeles udfordret i øjeblikket, da der ikke bliver solgt boliger. Rightmove og Scout24 har valgt at hjælpe deres kunder ved midlertidigt at reducere abonnementsbetalingen med op til 75%. Begge selskaber har stærke balancer med netto kontantbeholdninger, og har driftsmarginer i omegnen af 70%, hvilket giver dem rig mulighed for at afværge det voldsomme eksogene stød Coronakrisen medfører.
Det er i situationer som denne, at mange virksomheder er tvunget til at nytænke deres forretningsmodel. Det gælder også ejendomsmæglere, der formentlig vil overveje om de skal betale til to eller flere ejendomsportaler, når den ene (Righmove i Storbritannien og Scout24 i Tyskland) skaber langt størstedelen af deres kundetrafik. Herudover kan flere af både Rightmove og Scout24’s digitale løsninger hjælpe med at effektivisere salgsprocessen. Vi mener derfor, at der er høj sandsynlighed for, at begge virksomheder kan komme styrket ud af den nuværende krise.

Epiroc
I lighed med alle vores selskaber i porteføljen har Epiroc en stærk balance, så på den front er vi ikke bekymret. Det må dog forventes, at miljøet for specielt nysalg af mineudstyr vil blive udfordret i den kommende tid. Så selvom den overvejende del af Epirocs indtjening kommer fra service og salg af reservedele, vil Epiroc ikke være immune overfor en svækket global økonomi.

Visa/MasterCard
Bortset fra faldet i transaktioner på deres respektive netværk er begges forretningsmodeller relativt upåvirket. Vi vil uden tvivl se en tilbagegang i indtjeningen for begge selskaber i den kommende tid, men langsigtet er potentialet fortsat stort, idet størstedelen af betalingstransaktioner globalt fortsat foregår med kontanter.