Diskretionær Forvaltning

Secure Fondsmæglerselskab A/S er…

hverken konto- eller depotførende for vores kunder. Med andre ord fortsætter du som kunde hos Secure med at benytte dit eget pengeinstitut, og valget af bank er dermed helt op til dig.

Inden vi…

begynder at rådgive om din portefølje, vil vi sammen med dig gennemgå dine priser i dit pengeinstitut for at sikre, at du ikke betaler for meget i forhold til markedsniveauet og i givet fald gøre dig opmærksom på, hvor der kan være mulighed for besparelser som den diskretionær forvaltning vi er.

Når du…

har besluttet, hvilket pengeinstitut du vil benytte, indgår vi en kapitalforvaltningsaftale. Her fremgår det desuden, hvilken form for honorering, du har valgt for Secures arbejde som diskretionær forvaltning.

Det er…

vigtigt at præcisere, at Secure ikke kan disponere over dine midler ved at overføre penge fra din konto – det er alene dig, der kan gøre det. Som godkendt fondsmæglerselskab er vi underlagt Finanstilsynet, som er øverste myndighed og fører kontrol med, at vi har betryggende forretningsgange.