Bestyrelse

Advokat Søren Tyge Sørensen
Bestyrelsesformand
Peter Jalsøe
Bestyrelsesmedlem
Søren Steen Hansen
Bestyrelsesmedlem
Peter Svare-Andersen
Bestyrelsesmedlem
Linea R. Conforti
Bestyrelsesmedlem
Martin Bøge Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
Erik Stener Jørgensen
Bestyrelsesmedlem