Bestyrelse

Advokat Søren Tyge Sørensen
Formand
Peter Jalsøe
Bestyrelsesmedlem
Søren Steen Hansen
Bestyrelsesmedlem
Peter Svare-Andersen
Bestyrelsesmedlem