Allokering

Allokering af ressourcer

Allokering af ressourcer betyder med andre ord spredning af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder som fx aktier, obligationer og hedgefonde.

Hos Secure Capital tænker vi risiko før afkast, og vi tror på, at værdiskabelse sker på langt sigt. Derfor agerer vi også langsigtet i et marked, der ellers ofte reagerer kortsigtet. Vi forsøger at diversificere bredere end de fleste, da erfaring viser, at man herigennem opnår stabile afkast over en længere periode.

Vi investerer i aktiver, der har høj kvalitet og værdi, og vi tror på, at vi opnår de bedste resultater ved at købe aktiver af høj kvalitet til en fair pris frem for middelmådige aktiver til en lav pris.

Dertil er meget inspirerede af Yale modellen, som bygger på bred diversifikation og brug af aktiver, der er mindre likvide end f.eks. aktier og obligationer. Hermed opnås en spred portefølje der består af både likvide og alternative aktiverklasser, der er mere robust end den traditionelle porteføljesammensætning af aktier og obligationer.

I vores likvide modelportefølje arbejder vi med følgende tre aktivklasser aktierobligationer og hedgefonde. Fokus ligger på at opnå det bedste risikojusterede afkast, og den kan derfor ikke klassificeres under traditionelle risikoprofiler.

Derudover har vi gennem en årrække specialiseret os indenfor en lang række alternative aktivklasser [LINK]. Her tilbyder vi et bredt spektrum illikvide aktiver så som private equity, fast ejendom, byggefinansiering og alternativ energi.

Ved at skabe porteføljer bestående af både likvide og alternative aktiver har vi reduceret risikoen i vores kunders portefølje ganske betragteligt og samtidig evnet at skabe solide afkast siden vores opstart. Denne langsigtede investeringsfilosofi har resulteret i det, vi kalder Secure Modellen.

Akkumuleret afkast for Secures likvide portefølje

Traditionelle risikoprofiler:

Lav risiko:              25% aktier, 75% obligationer

Mellem risiko:       50% aktier, 50% obligationer

Høj risiko:              75% aktier, 25% obligationer

Aktier: MSCI World (DKK)

Obligationer: J.P. Morgan Danske Obligationsindeks

Månedlige afkast for Secures modelportefølje

ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20192,00%0,95%1,06%1,39%-1,20%1,27%5,56%
2018-0,08%-0,93%-0,36%1,24%-0,18%-0,46%-0,26%-0,84%-0,17%--1,36%-0,94-1,80%-3,92%
20170,29%1,91%0,50%0,13%0,77%-0,90%-0,27%0,88%-0,04%1,52%0,01%0,73%5,28%
2016-1,14%-1,41%0,59%1,06%
0,38%0,07%1,64%0,74%0,34%0,14%-0,33%1,56%3,64%
20154,00%2,75%1,80%-0,99%1,03%-2,44%2,25%-2,94%-1,01%2,05%1,52%-1,26%6,67%
20140,41%1,93%0,21%0,32%1,66%0,38%0,09%1,55%0,39%-0,26%1,69%0,13%8,80%
20131,41%0,91%1,68%1,50%0,18%-2,29%1,61%0,18%1,66%1,84%1,12%0,72%10,96%
20122,64%1,94%0,26%0,16%0,07%0,75%3,32%0,58%0,47%0,11%0,79%0,47%12,12%
20110,81%0,75%-0,32%0,77%0,13%-1,56%0,04%-3,50%-0,50%1,44%0,54%1,92%0,38%
20101,42%1,19%2,45%0,46%-0,82%0,80%0,56%1,26%1,05%0,18%-0,36%2,49%11,16%
20090,38%0,30%1,44%1,62%1,46%0,60%1,80%1,27%1,60%-0,23%1,20%1,55%13,78%
20081,57%-0,66%1,31%0,30%2,53%