Allokering

Allokering af ressourcer

Allokering af ressourcer betyder med andre ord spredning af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder som fx aktier, obligationer og hedgefonde.

Hos Secure Capital tænker vi risiko før afkast, og vi tror på, at værdiskabelse sker på langt sigt. Derfor agerer vi også langsigtet i et marked, der ellers ofte reagerer kortsigtet. Vi forsøger at diversificere bredere end de fleste investorer, da vi er overbeviste om, at man herigennem opnår stabile afkast over en længere periode.

Vi investerer i aktiver, der har ”Quality & Value”, og vi tror på, at vi opnår de bedste resultater ved at købe aktiver af høj kvalitet til en fair pris frem for middelmådige aktiver til en lav pris.

Med den nuværende markedssituation vil effekten af diversifikation være faldende. Derfor er vi også åbne overfor alternative aktivklasser såsom hedgefonde, private equity, fast ejendom, direkte lån og vind.

Vi er meget inspirerede af Yale modellen, som bygger på bred diversifikation og delvis brug af aktiver, der er mindre likvide end eksempelvis aktier og obligationer. Hermed opnås en portefølje, der er endnu mere robust.

I vores likvide modelportefølje arbejder vi med følgende tre aktivklasser aktierobligationer og hedgefonde. Fokus ligger på at opnå det bedste risikojusterede afkast, og den kan derfor ikke klassificeres under traditionelle risikoprofiler.

Akkumuleret afkast for Secures totalportefølje

Afkast secure

Traditionelle risikoprofiler:

Lav risiko:              25% aktier, 75% obligationer

Mellem risiko:       50% aktier, 50% obligationer

Høj risiko:              75% aktier, 25% obligationer

Aktier: MSCI World (DKK)

Obligationer: J.P. Morgan Danske Obligationsindeks

Månedlige afkast for Secures modelportefølje

ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20192,00%0,95%1,06%1,39%5,50%
2018-0,08%-0,93%-0,36%1,24%-0,18%-0,46%-0,26%-0,84%-0,17%--1,36%-0,94-1,80%-3,92%
20170,29%1,91%0,50%0,13%0,77%-0,90%-0,27%0,88%-0,04%1,52%0,01%0,73%5,28%
2016-1,14%-1,41%0,59%1,06%
0,38%0,07%1,64%0,74%0,34%0,14%-0,33%1,56%3,64%
20154,00%2,75%1,80%-0,99%1,03%-2,44%2,25%-2,94%-1,01%2,05%1,52%-1,26%6,67%
20140,41%1,93%0,21%0,32%1,66%0,38%0,09%1,55%0,39%-0,26%1,69%0,13%8,80%
20131,41%0,91%1,68%1,50%0,18%-2,29%1,61%0,18%1,66%1,84%1,12%0,72%10,96%
20122,64%1,94%0,26%0,16%0,07%0,75%3,32%0,58%0,47%0,11%0,79%0,47%12,12%
20110,81%0,75%-0,32%0,77%0,13%-1,56%0,04%-3,50%-0,50%1,44%0,54%1,92%0,38%
20101,42%1,19%2,45%0,46%-0,82%0,80%0,56%1,26%1,05%0,18%-0,36%2,49%11,16%
20090,38%0,30%1,44%1,62%1,46%0,60%1,80%1,27%1,60%-0,23%1,20%1,55%13,78%
20081,57%-0,66%1,31%0,30%2,53%