AKTIER

Aktieudvælgelse

Kvalitetsvirksomheder:

I vores aktieprodukter forsøger vi at investere i kvalitetsvirksomheder af den ypperste kaliber. Når vi har identificeret en kvalitetsvirksomhed, tager vi som investorer et langsigtet perspektiv. En kvalitetsvirksomhed kombineret med en langsigtet investorlinse, er i vores optik den investeringsfilosofi, der har størst sandsynlighed for at generere et overnormalt afkast på aktiemarkedet.

Investeringer i kvalitetsvirksomheder illustrerer bedre end noget andet aktieaktivklassens unikke egenskab. Kvalitetsselskaber, der befinder sig i strukturelt vækstende markeder, er nemlig i stand til kontinuerligt at geninvestere en del af deres frie pengestrømme tilbage i virksomheden til høje afkast på den investerede kapital, og derfor kan de blive ved med at skabe værdi til ejerne af virksomheden år efter år. Denne unikke egenskab er en man ofte glemmer, men det er den mest værdifulde af alle, og kun en du kan finde blandt kvalitetsvirksomheder. I sin reneste form kaldes denne egenskab for ”compounding”, og det er denne vi forsøger at høste som langsigtede kvalitetsinvestorer

Kvalitativ analyse:

Vores recept på kvalitetsvirksomheder er virksomheder med holdbare og unikke konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i dominerende positioner på konkurrencefattige og strukturelt vækstende markeder.

At en virksomhed har leveret unikke resultater historisk, er ikke en garanti for at den bliver ved med det i fremtiden. Et afgørende skridt i vores dybdegående kvalitative analyse er identificere, hvad der har skabt de unikke resultater, og vigtigst af alt om de egenskaber kan fastholdes og måske endda udvides de næste mange år. Det er denne del af den kvalitative analyse, der er essentiel, da det er den, der er afgørende ift. om en virksomhed kan nyde godt af ”compounding” effekten i mange år fremadrettet.

Virksomheder der kan nyde godt af ”compounding” effekten , bryder markedsøkonomiens naturlov, der postulerer, at overnormal profit på sigt bliver konkurreret væk. År efter år bliver disse virksomheder ved med at levere værdi til deres ejere. Det der disse virksomheder vi ønsker at være investeret i.

Akkumuleret afkast for Secures aktier

Månedlige afkast for Secures aktier

År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Helår
2021 -3,12% 3,85% 5,42% 6,06%
2020 0,22% -8,03% -9,95% 8,86% 3,61% 2,57% 1,52% 4,34% -0,85% -2,33% 6,01% 2,25% 6,77%
2019 8,33% 2,53% 3,04% 2,88% -4,36% 3,70% 1,35% -1,28% 2,03% 1,19% 2,32% 2,34% 26,32%
2018 -0,06% -1,72% -1,35% 3,10% -0,34% -1,99% 1,33% 1,96% 0,22% -5,68% -1,32% -4,80% -10,48%
2017 0,04% 4,56% 0,90% 0,86% 2,43% -2,49% -0,62% 0,97% 0,56% 3,41% 0,01% 1,98% 13,20%
2016 -4,11% -1,46% 1,75% 2,31% 0,90% -0,42% 3,54% 0,33% -0,02% -0,01% -0,46% 3,57% 5,81%
2015 8,77% 5,14% 3,73% -0,93% 1,34% -5,44% 4,94% -7,71% -2,34% 6,63% 2,64% -3,49% 12,51%
2014 0,10% 4,59% 0,27% 1,85% 3,03% 1,10% 0,32% 3,27% 1,04% 0,05% 2,41% -0,52% 18,84%
2013 3,04% 1,91% 3,89% 1,98% -0,30% -3,82% 3,21% -0,16% 4,00% 4,44% 1,78% 0,86% 22,56%
2012 4,12% 4,66% -0,27% 0,70% -3,01% 4,38% 6,26% -0,72% 1,18% -0,98% 1,15% 0,01% 18,44%
2011 1,16% 0,95% -1,37% 0,56% 0,75% -2,37% -0,53% -10,80% -3,56% 6,02% 3,15% 2,73% -4,22%
2010 4,11% 1,66% 6,09% 0,79% -4,46% 3,39% 0,23% 0,32% 3,67% -0,02% 1,60% 4,60% 23,80%
2009 -0,71% -7,00% 0,08% 11,37% 2,02% 0,55% 10,80% 2,00% 3,44% 0,21% 1,69% 5,16% 32,29%
2008 0,15% -1,16% -4,00% -1,18% -6,10%