OM SECURE

HVEM ER VI

Secure Fondsmæglerselskab A/S blev stiftet i marts 2008 af Jan Grænge, Henrik Sparup og Peter Svare-Andersen i samarbejde med en række formuende privatpersoner med det formål at styre investeringer uden skelen til egne interesser.

Vi har fra starten været en dedikeret og professionel forvalter, der passer kundernes investeringer, som var det vores egne penge. Siden 2008 er Secure vokset fra de tre stiftere til 35 ansatte med kontor i Kongens Lyngby, hvorfra vi dækker hele landet. I dag forvalter Secure koncernen godt 5 mia. kr.

Hvordan skaber vi værdi

Investeringsstrategi: For at sikre optimal formueforvaltning, anvender vi i Secure en formuebevarende investeringsstrategi ved at sammensætte diversificerede porteføljer på tværs af aktivklasser. Kundernes formuer bliver således ikke sat på spil i forsøget på at hente hurtige gevinster. Der tages udgangspunkt i velunderbyggede investeringsteorier, når der sammensættes diversificerede porteføljer på tværs af aktivklasser.

Alternative investeringer: Udover de traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer opnås der spredning ved tillige at investere i alternative investeringer som fast ejendom, private equity, hedgefonde, vedvarende energi m.m. Målet er at opnå positive afkast til enhver tid, uanset hvordan det går markedet i øvrigt.

Værdisæt: I Secure vægter vi værdier som Interessesammenfald, Ordentlighed, Transparens samt at være Visionær. Disse er ledestjernerne i alt hvad vi foretager os.

Hvorfor

I 00’erne var rådgivningsbranchen præget af høje provisioner, hurtige gevinster og omsætningshastighed – ofte i store selskaber hvor de individuelle kunder hurtigt kunne blive til ”numre” i systemer.

De tre stiftere vidste at der manglede et fornuftigt og langsigtet alternativ til danske formuende personer og familier. Secure Fondsmæglerselskab er derfor resultatet af stifternes principper om god og langsigtet formuepleje bygget på ordentlighed, redelighed og transparens. Derfor er valget af navnet Secure langtfra tilfældigt, der henviser til tryg og sikker forvaltning. Stifterne var overbeviste om, at god og fornuftig rådgivning skulle være funderet i gode risiko-justerede afkast, skræddersyet til de enkelte personer og familier.

VORES VÆRDIER

SAMMENFALDENDE INTERESSER

Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitament-struktur. Knap halvdelen af Secure Capital er kundeejet. Det sikrer, at der til enhver tid er interesse sammenfald med kunden.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af banker og andre eksterne parter. Vi modtager ikke kick-backs eller lignende provisioner. Derfor kan vi udvikle optimale investeringsløsninger, hvor kunden altid er i fokus.

TRANSPARENS

Ingen skjulte omkostninger.

Som kunde i Secure er man aldrig i tvivl om, hvor meget man betaler eller hvad man betaler for.

ORDENTLIGHED

Ordentlighed i det vi gør og det vi siger.

Rettidig omhu.

Vi tager risiko meget seriøst og sætter ikke vores kunders formue på spil i forsøget på at “hente” hurtige gevinster.

VORES KUNDETEAM

Jan Grænge

Jan Grænge

Administrerende direktør, Partner
Peter Svare-Andersen

Peter Svare-Andersen

Direktør, Partner

Ekstraordinær rådgivning: Sammen med professionel formueforvaltning er kunderådgivning kernen i vores forretning. Vores filosofi bygger på, at vi ved at yde en ekstraordinær rådgivning, kan tilbyde den bedste formueforvaltning til gavn for vores kunder. Derfor sørger vi hos Secure for, at kunden sammen med os trygt kan navigere i de forskellige aktivklasser, vi tilbyder. Vores erfarne kundeteam af kompetente rådgivere sørger altid for at sætte kunden i centrum. På denne måde sikrer vi, at dine tanker og ønsker altid bliver hørt, og kan komme til udtryk i din individuelle  Secure portefølje.

Tillidsfuldt forhold: Vi investerer selv i de samme projekter som vores kunder og på samme vilkår, og har derved ”hånden på kogepladen”. Vi lægger stor vægt på, at du får opbygget et tillidsfuldt forhold til dine personlige rådgivere, som altid vil stå til rådighed for dig. Hos Secure sættes kunden altid først, og vi sørger for at kunden ikke bliver behandlet som endnu ét nummer i et stort system.

I Secure er vi overbeviste om, at vi hermed formår at yde rådgivning og forvaltning som passer dig og din formue bedst.

Du kan læse mere om vores kundeteam her: Medarbejdere

Peter Ulrik Steenstrup

Peter Ulrik Steenstrup

Salgs- og marketingdirektør, Partner
Claes Hvilsted

Claes Hvilsted

Partner
Alexander Munk

Alexander Munk

Kundechef

Afkasthistorik

Akkumuleret afkast for Secures likvide portefølje (aktier, obligationer, hedgefonde)

INDKØRSEL OG PARKERING TIL SECURE FONDSMÆGLERSELSKAB FRA GAMMEL LUNDTOFTEVEJ 22-24