Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. – Warren Buffett

EKSTRAORDINÆR CORONA OPDATERING

”Der er årtier, hvor ingenting sker og uger, hvor årtier sker”. Citatet indkapsler i vores optik de sidste tre måneder på de finansielle markeder meget fyldestgørende.

VÆR GRÅDIG NÅR ANDRE ER FRYGTSOMME

“Frygt er en vigtig mekanisme, som har sikret den menneskelige arts overlevelse. Men i andre situationer kan frygt være vores værste ”modstander”.

OM SECURE

Hvem er vi

Secure Capital A/S blev stiftet i marts 2008 af Jan Grænge, Henrik Sparup og Peter Svare-Andersen i samarbejde med en række formuende privatpersoner med det formål at styre investeringer uden skelen til egne interesser.

Vi har fra starten været en dedikeret og professionel forvalter, der passer kundernes investeringer, som (hvis) det var vores egne penge. Siden 2008 er Secure vokset fra de tre stiftere til 33 ansatte med kontor i Kongens Lyngby, hvorfra vi dækker hele landet. I dag forvalter Secure koncernen godt 5 mia. kr.

Hvorfor

I 00’erne var rådgivningsbranchen præget af høje provisioner, hurtige gevinster og omsætningshastighed – ofte i store selskaber hvor de individuelle kunder hurtigt kunne blive til ”numre” i systemer.

De tre stiftere vidste at der manglede et fornuftigt og langsigtet alternativ til danske formuende personer og familier. Secure Fondsmæglerselskab er derfor resultatet af stifternes principper om god og langsigtet formuepleje bygget på ordentlighed, redelighed og transparens. Derfor er valget af navnet Secure langtfra tilfældigt, der henviser til tryg og sikker forvaltning. Stifterne var overbeviste om, at god og fornuftig rådgivning skulle være funderet i gode risiko-justerede afkast, skræddersyet til de enkelte personer og familier.

Hvordan skaber vi værdi

For at sikre optimal formueforvaltning, anvender vi i Secure en formuebevarende investeringsstrategi (Læs om vores investeringsfilosofi). Kundernes formuer bliver således ikke sat på spil i forsøget på at hente hurtige gevinster. Der tages udgangspunkt i velunderbyggede investeringsteorier, når der sammensættes diversificerede porteføljer på tværs af aktivklasser. Udover de traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer opnås der spredning ved tillige at investere i alternative investeringer som fast ejendom, private equity, hedgefonde, vedvarende energi m.m. Målet er at opnå positive afkast til enhver tid, uanset hvordan det går markedet i øvrigt.

For at leve op til vores store ansvar, har vi i Secure et værdisæt baseret på god moral, som influerer alt fra forretningsmodellen til de enkelte medarbejdere. I Secure vægter vi værdier som Interessesammenfald, Ordentlighed, Transparens samt at være Visionær. Disse er ledestjernerne i alt hvad vi foretager os. Hertil var det naturligvis en afgørende faktor for Secure at skabe en virksomhed, hvor succes var drevet af at levere det bedst mulige risiko-justerede afkast for kunderne frem for størst mulig indtjening via kurtager, provisioner, kursskæring og høj omsætningshastighed.

I stedet opererer vi med en resultatafhængig aflønningsmodel, hvorved vores indtjening afhænger af vores kunders absolutte værdiforøgelse. Denne filosofi bliver afspejlet i hele virksomheden, hvor vores løbende dialog og kommunikation med kunderne er afgørende og danner centrum for vores virke. I Secure er vi overbeviste om, at synergieffekten mellem vores værdisæt og investeringsfilosofi har styrket resultaterne og bidraget til, at der kan ses tilbage på mere end 10 år med gode risiko-justerede afkast.

Hvis du ønsker at blive kontaktet af os med henblik på en uforpligtende gensidig introduktion, kan du blot udfylde kontaktformularen til højre. Herefter vil vores rådgivere kontakte dig og høre, hvordan Secure vil kunne gøre en positiv forskel for dig og dine interesser inden for formueforvaltning.

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

VORES VÆRDIER

SAMMENFALDENDE INTERESSER

Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitament-struktur. Knap halvdelen af Secure Capital er kundeejet. Det sikrer, at der til enhver tid er interesse sammenfald med kunden.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af banker og andre eksterne parter. Vi modtager ikke kick-backs eller lignende provisioner. Derfor kan vi udvikle optimale investeringsløsninger, hvor kunden altid er i fokus.

TRANSPARENS

Ingen skjulte omkostninger.

Som kunde i Secure er man aldrig i tvivl om, hvor meget man betaler eller hvad man betaler for.

ORDENTLIGHED

Ordentlighed i det vi gør og det vi siger.

Rettidig omhu.

Vi tager risiko meget seriøst og sætter ikke vores kunders formue på spil i forsøget på at “hente” hurtige gevinster.

VORES KUNDETEAM

Marc Nielsson

Marc Nielsson

Kundechef
Claes Hvilsted

Claes Hvilsted

Underdirektør, partner
Marianne Terp Holm

Marianne Terp Holm

Kundechef
Peter Ulrik Steenstrup

Peter Ulrik Steenstrup

Salgs- og marketingdirektør, partner
Peter Svare-Andersen

Peter Svare-Andersen

Direktør, partner
Jan Grænge

Jan Grænge

Adm. dir., partner
Alexander Munk

Alexander Munk

Kundechef

Sammen med…

professionel formueforvaltning er kunderådgivning kernen i vores forretning. Vores filosofi bygger på, at vi ved at yde en ekstraordinær rådgivning, kan tilbyde den bedste formueforvaltning til gavn for vores kunder. Derfor sørger vi hos Secure for, at kunden sammen med os trygt kan navigere i de forskellige aktivklasser, vi tilbyder. Vores erfarne kundeteam af kompetente rådgivere sørger altid for at sætte kunden i centrum. På denne måde sikrer vi, at dine tanker og ønsker altid bliver hørt, og kan komme til udtryk i din individuelle  Secure portefølje.

Vi investerer selv…

i de samme projekter som vores kunder og på samme vilkår, og har derved ”hånden på kogepladen”. Vi lægger stor vægt på, at du får opbygget et tillidsfuldt forhold til dine personlige rådgivere, som altid vil stå til rådighed for dig. Hos Secure sættes kunden altid først, og vi sørger for at kunden ikke bliver behandlet som endnu ét nummer i et stort system.

I Secure…

er vi overbeviste om, at vi hermed formår at yde rådgivning og forvaltning som passer dig og din formue bedst.

Du kan læse mere om vores kundeteam her: Medarbejdere

Afkasthistorik

Hos Secure…

tænker vi risiko før afkast, og tror på, at værdiskabelse sker på lang sigt. Derfor agerer vi også langsigtet i et marked, der ellers ofte reagerer kortsigtet. Vi forsøger at diversificere bredere end de fleste investorer, da vi er overbeviste om, at man herigennem opnår stabile afkast over en længere periode.

Hos Secure investerer vi i aktiver, der har ”Quality & Value”, og vi tror på, at vi opnår de bedste resultater ved at købe aktiver af høj kvalitet til en fair pris frem for middelmådige aktiver til en lav pris.

Med den nuværende markedssituation vil effekten af diversifikation være faldende. Derfor er vi også åbne overfor alternative aktivklasser såsom hedgefonde, private equity, fast ejendom, direkte lån og alternativ energi.

Vi er meget inspirerede af Yale modellen, som bygger på bred diversifikation og delvis brug af aktiver, der er mindre likvide end eksempelvis aktier og obligationer. Hermed opnås en portefølje, der er endnu mere robust.

I Secures likvide modelportefølje arbejder vi med følgende tre aktivklasser aktierobligationer og hedgefonde. Fokus ligger på at opnå det bedste risikojusterede afkast, og den kan derfor ikke klassificeres under traditionelle risikoprofiler.